نوشیدن آب طی دوچرخه سواری

نوشیدن آب طی دوچرخه سواری

گاهی اوقات، هنگام دوچرخه سواری در حالی که سرگرم صحبت کردن با دوستان بوده یا سر را پایین انداخته و تا جایی که میتوانید در مسابقه، به سرعت جلو میروید، فراموش میکنید آب بخورید! با این وجود، خوردن مایعات قبل، هنگام و بعد از دوچرخه سواری، حیاتی است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون : گاهی اوقات، هنگام دوچرخه سواری در حالی که سرگرم صحبت کردن با دوستان بوده یا سر را پایین انداخته و تا جایی که میتوانید در مسابقه، به سرعت جلو میروید، فراموش میکنید آب بخورید! با این وجود، خوردن مایعات قبل، هنگام و بعد از دوچرخه سواری، حیاتی است. روی هم رفته بدن ما، تقریباً دو سوم آب دارد. کاهش نسبتاً کمی در سطوح آب بدن میتواند اثرات معنیداری روی عملکرد داشته باشد. بعضی تحقیقات کاهش 25درصدی را در عملکرد با 4درصد کاهش در آب بدن، نشان میدهند. در صورتی که قبل و بعد از یک دوچرخه سواری طولانی، خود را وزن کنید، ممکن است متوجه کاهش یک کیلوگرمی یا بیشتر در وزن خود شوید. این کاهش وزن تا حد زیادی میتواند ناشی از کاهش آب بدن باشد! مهم است که فقط روی احساس تشنگی تکیه نکنید تا خود را به نوشیدن تحریک کنید. این مکانیسم میتواند هنگام ورزش متوقف شود؛ شما باید عادت کنید که به طور منظم مایعات بنوشید.
بیشتر دوچرخه سواران جاده تمایل دارند از قمقمههایی که روی تنه دوچرخه آنها وصل شده، استفاده کنند. اما میتوانید از کیسههای مایعی که چند لیتر را نگه میدارند و شما آنها را در کوله پشتی خود قرار میدهید، نیز استفاده کنید. این کیسه-ها به ویژه در میان دوچرخه سواران کوهستان رایج هستند چون به وسیلهی مکیدن از دریچههایی که نزدیک دهان قرار داده میشود، مایعات مینوشند، با این سیستم لازم نیست دستهای خود را از فرمان دوچرخه جدا کنند.

در صورتی که از بطری قرار گرفته در جعبه استفاده میکنید، مطمئن شوید که گذاشتن و بیرون آوردن آن را امتحان کردهاید به گونهای که بدون تأثیر زیاد روی دوچرخه سواری، بتوانید از آن بنوشید. اگر در یک گروه بزرگ دوچرخه سواری میکنید، انداختن یک بطری آب میتواند عواقب نامطلوبی داشته باشد! در مورد جایی که در آن مینوشید نیز حساس باشید. بالا رفتن از سر بالایی با دوچرخه ممکن است شما را خیلی تشنه کند، اما ممکن است جای مناسبی برای برداشتن بطری و به هم زدن ریتم حرکت تا پایان مسیر وجود نداشته باشد. برای داشتن یک نوشیدن خوب، صبر کردن تا زمان رسیدن به پایان مسابقه نیز انتخاب دیگری است. توصیه ی کلی برای تمام بزرگسالان خوردن دو لیتر مایعات در روز است و در صورتی که بیش از میزان متوسط میخورید (کاری که دوچرخه سواران انجام میدهند) نیاز شما به مایعات نیز افزایش خواهد یافت، حتی قبل از اینکه به جایگزینی مایعات از دست رفته در هنگامی که دوچرخه سواری میکنید، توجه کنید. سپس باید حداقل نیم لیتر (یک بطری آب کوچک دوچرخه سواری) را در هر ساعت هنگام دوچرخه سواری بخورید. این مقدار میتواند در هوای گرم و هنگام ورزش با شدت بالا، دو برابر شود. اگر در یک رویداد ورزشی سازمان دهی شده هستید، نقاط معینی برای سوخت گیری مجدد وجود دارد جایی که میتوانید قمقمه خود را دوباره پر کنید (همراه با غذا برای کیسه خود).
در مسابقات، در مناطق غذایی مشخص شده، باید کسی باشد که بطریهای آب تازه را به دست شما بدهد و در صورتی که در دوچرخه سواریهای تمرینی طولانی هستید، اطمینان حاصل کنید که جایی برای پر کردن مجدد بطریهای شما وجود دارد. به دست آوردن تعادل درست، مطمئناً دارای اهمیت است. خوردن زیاد مایعات میتواند به توقف های خارج از برنامه منجر شود (و حتی در موادر بی نهایت نقص ذهنی شدید را به خاطر غلظت پایین سدیم به وجود بیاورد). در صورتی که به اندازه ی کافی مایعات مصرف نکرده اید یا اینکه هنگام رفتن به توالت، کمی احساس سوزش کرده یا ادرار شما به رنگ زرد تیره است، بعد از پایان دوچرخه سواری نوشیدن مایعات را متوقف نکنید. برای چند ساعت آینده، به تدریج حداقل نیم لیتر مایعات در هر ساعت از جلسه ی تمرینی خود، مصرف کنید.

البته، همانگونه که قبلاً بحث شد، این مورد میتواند با جایگزینی گلیکوژن و همچنین پروتئین های ورزشی برای کمک به ریکاوری، ترکیب شود. پروتیئن ها از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند و در صورتی که از نوعی ماده ریکاوری تجاری استفاده می کنید، فرمولی را انتخاب کنید که شامل اسیدهای آمینه شاخه دار بوده که بتواند ترمیم عضله را افزایش بدهد.

برگرفته از کتاب تغذیه در دوچرخه سواری

نظرات بازدیدکنندگان