• مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - M870 :ساخت: چین  مناسب کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy SpecialShaped Tubes  دوشاخ: TRINX Alloy Crown Hydraulic lock-out  دسته دنده : Shimano SL-370 شانژمان : Shimano RDM3000  خودرو :  ۱۳-۳۲T ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc  طبق قامه : Shimano FC-M371 تایر :  CST 1.95جهت استعلام رنگ و سایز لطفا...

  5,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - M810 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy SpecialShaped Tubes  دوشاخ: TRINX Alloy Crown Hydraulic lock-out  دسته دنده : Shimano SL-370 شانژمان : Shimano RDM3000  خودرو :  ۱۳-۳۲T ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc  طبق قامه : Shimano FC-M371 تایر :  CST 1.95

  4,250,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - C510 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: کربن  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M370 شانجمان : Shimano RD-M4000 خودرو : ۳۲T-11 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CST 1.95جهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۲۲۸۲۷۹۰

  4,400,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - D510 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M310 شانژمان : Shimano RD-M360 خودرو : Shimano CS-HG200-8 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه : Shimano FC-TY501 تایر :  CST 1.95جهت استعلام رنگ و سایز...

  5,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - D570 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M310 شانژمان : Shimano RD-M360 خودرو : Shimano CS-HG200-8 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه : Shimano FC-TY501 تایر :  CST 1.95جهت استعلام رنگ و سایز...

  4,600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - D770 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: 27.5 جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M370 شانجمان : Shimano RD-M4000 خودرو : Shimano CS-HG200-9 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CST ۲٫۱جهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس...

  4,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - B710 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: Zoom Hydraulic lock-out دسته دنده : Shimano SL-M370 شانژمان : Shimano RD-M370 خودرو :  ۱۱-۳۲T ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CST 2.1

  5,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - X7 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۶ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Alloy AIR lock-out دسته دنده : shimano SL-M610 شانجمان : Shimano RD-M610 خودرو :  Shimano CS-HG50-10 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc   طبق قامه :  Prowheel تایر :  CONTINENTAL RACE-KINGجهت استعلام رنگ و سایز...

  6,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017  TRINX - X7T :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۶ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: Zoom Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M610 شانجمان : Deore  RD-M781 خودرو :  CS-HG50-10 ترمز : AM365 Hydraulic Disc   طبق قامه :  Prowheel تایر :  CONTINENTAL RACE-KINGجهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس بگیرید...

  6,600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - X6 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۶ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Alloy AIR lock-out دسته دنده : SL-M4000 شانجمان : Alivio RD-M4000 خودرو :  Shimano CS-HG200-9 ترمز : AM365 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CONTINENTAL RACE-KINGجهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس بگیرید...

  6,400,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - C710:ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۷٫۵ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M370 شانجمان : Shimano RD-M4000 خودرو : ۳۲T-11 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CST 1.95جهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس بگیرید...

  4,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات دوچرخه 2017 TRINX - D710 :ساخت: چین  مناسب برای کوهستان و شهری سایز: ۲۶ جنس بدنه: آلومینیوم  بدنه: Alloy Smooth Welding دوشاخ: TRINX Steel Hydraulic lock-out دسته دنده : shimano SL-M370 شانجمان : Shimano RD-M4000 خودرو : Shimano CS-HG200-9 ترمز : Shimano AM315 Hydraulic Disc طبق قامه :  Prowheel تایر :  CST ۲٫۱جهت استعلام رنگ و سایز لطفا تماس...

  4,700,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف